2018 KPSS Konuları ve Soru Dağılımı

2018’de KPSSÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2018 KPSS konuları ve soru dağılımları belirlendi! Adaylar 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere toplamda 120 soru sorulan KPSS adaylarına bu soruları cevaplamaları için 120 dakika yani tam olarak 2 saat süre verilir. KPSS’de;

2018 KPSS Türkçe Konuları (30 soru)

 • Sözcük Anlamı
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Dil Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 •  Tamlamalar
 • Fiiller, Fiilimsiler
 •  Ekler
 • Sözcüğün Yapısı
 • Cümlenin Öğeleri
 • Fiil Çatısı
 • Cümle Çeşitleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

2018 KPSS Matematik Konuları (27 soru)

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme ve Bölünebilme kuralları
 • Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Eşitsizlik, Mutlak değer
 • Üslü sayılar
 • Köklü sayılar
 • Çarpanlara ayırma
 • Oran-orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem ve Modüler Aritmetik
 • Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Sayısal Mantık Problemleri

2018 KPSS Geometri Konuları (3 soru)

 • Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

2018 KPSS Tarih Konuları (27 soru)

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk – İslam Tarihi
 • Türkiye Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 • En Uzun Yüzyıl
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Atatürk ilke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2018 KPSS Coğrafya Konuları (18 soru)

 • Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Matematik Konumu
 • Türkiye’nin Özel Konumu
 • Yerel Saat-Ulusal Saat
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin Dağları
 • Türkiye’nin Ovaları
 • Türkiye’nin Platoları
 • Türkiye’de Doğal Afetler
 • Türkiye’de Akarsular
 • Türkiye’nin Gölleri
 • Türkiye’nin Yeraltı Suları ve Kaynakları
 • Türkiye’de Dalgaların Oluşturduğu Şekiller ve Kıyı Tipleri
 • Türkiye’de Rüzgarlar ve Etkileri
 • Türkiye’de Buzullar ve Etkileri
 • Türkiye’de Karstik Süreçlerin Oluşturduğu Şekiller
 • Türkiye’de Toprak Türleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de İklimi Etkileyen Faktörler
 • Türkiye’de İklim Elemanları
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Nüfus
 • Türkiye’de Yerleşme
 • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 • Türkiye’nin Ekonomisini Etkileyen Faktörler
 • Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
 • Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
 • Türkiye’de Ormancılık
 • Türkiye’de Madencilik
 • Türkiye’nin Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Endüstri
 • Türkiye’de Ticaret
 • Türkiye’de Ulaşım
 • Turizm
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 • Karadeniz Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • İç Anadolu
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi

2018 KPSS Vatandaşlık Konuları (9 soru)

 • Hukuka Giriş
 • Anayasal Gelişmeler
 • Genel Esaslar
 • Temel Haklar
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdari Yapı
 • Uluslararası Örgütler

Güncel Konular (6 soru)

2018 KPSS konuları ve soru dağılımları bu şekildedir. Hepinize başarılar dileriz.

 

 

 

PAYLAŞ: