2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımı

Öğleden sonraki YKS 2018, üniversite adayı öğrenciler için büyük bir maratonu ön plana çıkartıyor. Bu süreç içerisine giren öğrenciler, yaşadıkları uzun ve zorlu yolun ardından başarılı olmaları halinde 2018 YKS konuları ve soru dağılımı sayfamızda derledik, istedikleri üniversite programına katılmaya da hak kazanıyorlar.

Böylece sınava giren her öğrencinin birçok rakibi olduğunu da unutmamak gerekir. Bunun içerisinde öğrenciler, çalışmalarına çok erken dönemlerde başlıyorlar ve sınav için gün saymaya başlıyorlar. Burada asıl olay, üniversitelerin farklı bölümlerinin, farklı puan türlerine göre alıyor olmasıdır. Örneğin siz, sayısal alanda bir bölüm tercih edecekseniz ve matematik dersi sizler için diğer derslerden daha büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenden dolayı size yardımcı olabilmek için, bu sayfamızda geçmiş yıllarda çıkan sorulardan derlediğimiz, 2018 YKS Matematik Konuları ve Soru dağılımını çıkardık. Biliyorsunuz ki bu sene yapılan değişiklik ile, YKS sınavı için matematik ve geometri testleri birlikte olacak.

2018 YKS Matematik Konuları

 • Sayılar ve sayı basamakları
 • OBEB-OKEK
 • Bölünebilme
 • Rasyonel sayılar
 • Eşitsizlikler
 • Mutlak değer
 • Üslü ve köklü sayılar
 • Çarpanlara ayırma
 • Oran ve orantı problemleri
 • Denklem çözme
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Kombinasyon ve permütasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • İstatistik
 • Karmaşık sayılar
 • İkinci derece denklemler
 • Polinomlar
 • Mantık
 • Modüler aritmetik
 • Logaritma
 • Parabol
 • Seriler ve diziler
 • Limit ve süreklilik
 • İntegral
 • Türev

2018 YKS Geometri Konuları

 • Doğruda ve üçgende açılar
 • Dik ve özel üçgenler
 • Dik üçgenlerde trigonometri
 • İkizkenar üçgenler
 • Eşkenar üçgenler
 • Üçgenin alanı
 • Üçgende açıortay
 • Üçgende kenarortay
 • Üçgende eşlik
 • Üçgende benzerlik
 • Üçgende açı ve kenar bağıntıları
 • Paralel ve eşkenar dörtgenler
 • Çokgenler
 • Yamuk
 • Dikdörtgen
 • Çemberlerde açılar ve uzunluk
 • Daire
 • Prizma ve piramitler
 • Küreler
 • Koordinat düzlemi
 • Nokta analitiği
 • Doğrunun analitiği
 • Dönen ve yansıyan şekiller
 • Uzay geometrisi
 • Trigonometri
 • Çember analitiği
 • Dış merkezlik tanımı
 • Parabol
 • Hiperbol
 • Elips

2018 YKS Fizik Konuları

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
 • Tork
 • Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Genleşme
 • Doğrusal Hareket
 • Bağıl Hareket
 • Dinamik
 • Atışlar
 • İş Enerji
 • Dönme Hareketi
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme-Momentum
 • Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama
 • Işık ve Gölge
 • Düzlem Ayna
 • Küresel Aynalar
 • Kırılma ve Renkler
 • Merceler ve Aydınlanma
 • Elektrostatik
 • Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş
 • Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Elektrik Akımı ve Devreler
 • Temel Dalga Bilgileri
 • Yay Dalgaları
 • Su Dalgaları
 • Ses ve Deprem Dalgaları
 • Manyetizma
 • Elektromanyetik İndüksüyon
 • Sığaçlar
 • Alternatik Akım ve Transformatör
 • Dalga Mekaniği (Kırınım-Girişim-Doopler)
 • Elektromanyetik Dalgalar
 • Fotoelektrik ve Comptpn Olayı
 • Özel Görelilik
 • Atom Modelleri
 • Atom Altı Parçacıklar
 • Radyoaktivite
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2018 YKS Kimya Konuları

 • Modern Atom Teorisi
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler
 • Kimya ve Enerji
 • Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Denge
 • Sıvı Çözeltilerde Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler
 • Hayatımızdaki Kimya

2018 YKS Biyoloji Konuları

 • Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 • Organik Bileşikler
 • Hücre
 • Madde Geçişleri
 • DNA-RNA
 • Protein Sentezi
 • Enzimler
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Ekoloji
 • Hücre Bölünmeleri
 • Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 • İnsanda üreme ve Gelişme
 • Mendel Genetiği
 • Kan Grupları
 • Cinsiyete Bağlı Kalıtım
 • Biyoteknoloji, Evrim
 • Solunum
 • Fotosentez
 • Kemosentez
 • Sistemler
 • Duyu Organları

2018 YKS Edebiyat Konuları

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 • Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 • Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

2018 YKS Coğrafya Konuları

 • İnsan ve doğa ilişkisi
 • Dünya’nın şekli, günlük ve yıllık hareketleri
 • Coğrafi konum nedir
 • Haritalar hakkında genel bilgiler
 • İklimler hakkında genel bilgiler
 • Yerkabuğunun şekillenmesi
 • Beşeri Yapı
 • Nüfus, nüfusun gelişimi, değişimi
 • Dünyadaki göçler, göçlerin nedenleri ve sonuçları
 • Türkiye Hakkında Konular
 • Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi özellikler
 • Türkiye’nin iklim özellikleri
 • Türkiye’nin sahip olduğu doğal güzellikler
 • Türkiye’de yerleşim, nüfus verileri ve göç bilgileri
 • Diğer Konular
 • Bölge türleri
 • Bölge sınırları
 • Konumlar ve etkileşimler
 • Coğrafi keşifler hakkında bilgi
 • Doğal afetler hakkında genel bilgi
 • Doğal afetlerden korunma yöntemleri
 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Mekansal Sentez Türkiye
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekonomik Faaliyetler

2018 YKS Tarih Konuları

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü
 • Yüzyılın Başlarında Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim
 • Türklerde Sanat

2018 YKS Felsefe Grubu Konuları

Mantık Konuları

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik Mantık

Psikoloji Konuları

 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme Bellek Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları

 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Kurumlar

2018 YKS Yabancı Dil Konuları

 • Kelime Bilgisi
 • Dilbilgisi
 • Cloze Test
 • Cümleyi Tamamlama
 • İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma
 • Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma
 • Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
 • Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
 • Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma
 • Diyalog Tamamlama
 • Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

İşte bütün 2018 YKS  Konuları, yukarıda belirttiğimiz şekildedir. Öğrencilerin bu konular arasından eksik oldukları noktaları tespiti sonucunda, sınavdan alacakları başarı ortalaması yükselecektir.

Sınav Cevap ekibi olarak herkese başarılar dileriz!

PAYLAŞ: